ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

21 กรกฏาคม 2564

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

https://drive.google.com/file/...